Warsztaty tradycyjnego ciesielstwa – podsumowanie

Warsztaty tradycyjnego ciesielstwa – podsumowanie

Warsztaty tradycyjnego ciesielstwa

Konstrukcja wieńcowa, sumikowo- łątkowa i ryglowa.

Podczas gdy część uczestników uczyła się przędzenia, druga część poznawała tajniki tradycyjnego ciesielstwa w ramach projektu: „Pracownia Rzemiosł Dawnych – warsztaty tradycyjnego ciesielstwa, tradycyjnych pokryć dachowych, przędzenia, obróbki roślin włóknistych”

W rejonie Puszczy Drawskiej do tradycyjnych układów konstrukcyjnych zaliczyć można m. in konstrukcję wieńcową, sumikowo-łątkową i ryglową.

W bezpośrednim sąsiedztwie naszej pracowni, w Żerdnie zobaczyć można jeden piękny dom w konstrukcji ryglowej, który też uczestnicy odwiedzili. Podczas tych trzydniowych warsztatów przyszli cieśle zapoznawali się z tymi trzema rodzajami tradycyjnych konstrukcji, zajęcia praktyczne umożliwiły nabycie umiejętności w zakresie tradycyjnego ciesielstwa. Prowadzący prócz sumikowo- łątkowej i wieńcowej, położyli nacisk głównie na konstrukcję ryglową podczas części praktycznej, co przyniosło efekt w postaci wspaniałego, jedynego w okolicy mostku ryglowego wykonanego wyłącznie przy użyciu tradycyjnych technik.

Czym są sumiki i łątki, łączenia na jaskółczy ogon, inne połączenia ciesielskie, gniazda, pasujące do nich czopy- tego wszystkiego dowiadywali się uczestnicy warsztatów tradycyjnego ciesielstwa obszaru Puszczy Drawskiej.

W działaniach udział brali też wolontariusze, dla których aspekt dziedzictwa kulturowego jest istotny, którzy postanowili zwrócić swą uwagę na tradycję. Nasi wolontariusze  zapoznawali się z działaniami w zakresie ginących zawodów, jak też pomagali w realizacji zadania. Dziękujemy i cieszymy się ze współpracy z wolontariuszami, zwłaszcza w tak istotnej dziedzinie.

Dziękujemy Urzędowi Miejskiemu w Czaplinku za namiot, który chronił nas przed słońcem i deszczem, Czaplineckiemu Ośrodkowi Kultury za stoły i ławki.

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla Dziedzictwa