Tkackie Dziedzictwo -film

Choć projekt dobiega końca prezentujemy film, który powstał podczas warsztatów tkackich.

 

 

Projekt: „Tkackie dziedzictwo. Przekazywanie wiedzy i tradycji tkackiej.”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego