Warsztaty Pracowni Rzemiosł Dawnych podczas Artefaktów- Pruszkowskiego Festiwalu Archeologicznego

Cieszymy się z zaproszenia i możliwości udziału, pierwszy raz braliśmy udział w tym festiwalu i bardzo polecamy wszystkim odwiedzającym. Były piękne przedstawienia, baśnie, śpiewy i warsztaty.
My pokazywaliśmy dawną, tradycyjną obróbkę roślin włóknistych: międlenie (łamanie łodyg), czesanie włókien, przędzenie, tkactwo.
W pięknym otoczeniu Muzeum mieliśmy okazję podzielić się dawnymi czasami i powrócić do historycznych sposobów pozyskania odzieży.
Dziękujemy za zaproszenie, było cudnie.