o Łęczu

o Łęczu

Łęcze jest jedną z najstarszych wsi na Wysoczyźnie Elbląskiej. Wg badań archeologicznych pierwsze osady tu pochodzą sprzed około 2500- 2100 lat, jest to tzw grupa warmińsko-mazurska kultury łużyckiej. Potwierdzają to osady, cmentarzyska, wały obronne odkryte w tych okolicach. W latach 1958-1959 badania archeologiczne przeprowadził tutaj zespół badawczy Uniwersytetu Warszawskiego.

Grodzisko w Łęczu położone jest na wzgórzu pomiędzy dwoma głębokimi jarami.  Taka lokalizacja  nadawała mu charakter obronny, dodatkowo grodzisko otoczono wałem drewniano-ziemnym.

Dziś dojście na obszar grodziska jest utrudnione przez porastający te tereny gęsty i wysoki las.

Naszym priorytetem związanym z grodziskiem jest eksperymentalne odtworzenie kuchni dawnych mieszkańców tych obszarów. Na podstawie znalezisk m.in ceramicznych na tych obszarach można podjąć próby odtworzenia sposobu żywienia naszych przodków.