Mistrz Tradycji- warsztaty włókiennicze w Pracowni Rzemiosł Dawnych

Mistrz Tradycji- warsztaty włókiennicze w Pracowni Rzemiosł Dawnych

Prowadzę ja-Aleksandra Olszewska 😎
To drugie z wakacyjnych spotkań, które poświęciliśmy dawnej technice wykonywania elementów odzieży (czapki, skarpety, rękawiczki), zwanej międzynarodowo naalbindingiem. Jest to przed-drutowe dziewiarstwo, pracuje się sporą igłą i kawałkami przędzy, która niegdyś zostawała, jako końcówki przy pracy na krosnach tkackich. Pętelka za pętelką powstaje np czapka.
Praca jest żmudna, ale ciekawa. Ta technika znajdowana była w różnych miejscach na świecie, w tym i w Polsce. Plecenie igłą było niegdyś jedną z głównych technik dziewiarskich, do dziś stosuje się je np w Finlandii.
Pracujemy na własnoręcznie uprzędzionych nitkach, więc jest trudniej.