Lipiec z Mistrzem Tradycji. „Tkackie dziedzictwo. Przekazywanie wiedzy i tradycji tkackiej”

Tkacki weekend

Lipcowe spotkanie miało hasło przewodnie: cztery nicielnice.O ile w czerwcu zasiadłam do krosien osnutych przez Panią Anię, tak tym razem dostałam ramę, bawełnę i gołe krosno:)

Przygotowanie osnowy na ramie, niemalże bez problemu, ale osnucie krosna.. no, to już wymagało pomocy Pani Anny.

Pierwszy dzień upłynął na osnuwaniu, wielo-wielogodzinnym. Czy te kobiety kiedyś miały masażystów załączonych w pakiecie do krosien?

Wydawało mi się, że nie jest możliwym wiedzieć, w którą nicielnicę z trzymanej wiązki trzeba przewlec nitkę osnowy, ale gdy robiłam już to sama, okazało się, że jakich duch tkacki chyba nade mną czuwał i wychodziło.

Drugi dzień to już tkanie, tkanie, tkanie i gałązki i diamenty:)- opowiada Aleksandra Olszewska

Projekt: „Tkackie dziedzictwo. Przekazywanie wiedzy i tradycji tkackiej.”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

autor: Laura Olszewska