Jak gotowano na Grodzisku w Łęczu, czyli dawne Łęcze „od kuchni”

Jak gotowano na Grodzisku w Łęczu, czyli dawne Łęcze „od kuchni”

Projekt członków naszego stowarzyszenia pt:

Jak gotowano na Grodzisku w Łęczu, czyli dawne Łęcze „od kuchni”

jest na najwyższym miejscu listy rankingowej:) Dostał maksymalną liczbę punktów.

Będzie realizowany w 2017 roku, zgodnie z jego tytułem będzie łączył możliwość odwiedzenia Grodziska, zwanego też Świętym Miejscem z możliwością zapoznania się z dawną kuchnią, z zapomnianymi zbożami, potrawami, z tym co znaleziono w glinianych skorupach, z tym co wiemy o kulturze łużyckiej.

Lista wszystkich projektów

lista rankingowa