Nasza misja

Nasza misja

Naszą misją jest zabezpieczenie dóbr kultury o znaczeniu historycznym i etnograficznym, podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej, a także działania na rzecz ekologii i rozwoju gałęzi przemysłu opartych o troskę o środowisko.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.