Nasza misja

Nasza misja

Naszą misją jest zabezpieczenie dóbr kultury o znaczeniu historycznym i etnograficznym, podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury- państwowego funduszu celowego”