Nasza misja

Nasza misja

Naszą misją jest zabezpieczenie dóbr kultury o znaczeniu historycznym i etnograficznym, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.